Stilzwijgende verlenging telecomcontracten niet meer toegestaan!

Goed nieuws! Per 1 oktober is het stilzwijgend verlengen van een bestaand contract door een telecomaanbieder niet meer toegestaan. Dat betekent dat zakelijke klanten, na afloop van de oorspronkelijke contractperiode op kunnen zeggen! Voor IP Central is dat niet nieuw; alle contracten met uitzondering van OneConnect (waar aansluitwerkzaamheden voor moeten worden uitgevoerd) zijn per dag opzegbaar. We zijn er van overtuigd dat dat ons dwingt om nóg een beetje meer ons best te doen om onze klanten gelukkig te maken, en te houden.

Wat gaat er per oktober 2016 veranderen?

Wil je een contract opzeggen bij je huidige provider opzeggen, dan moet de contracttermijn uitgezeten worden of de resterende looptijd dient afgekocht te worden. Per 1 oktober verandert dit. Zakelijke telecomabonnementen die:
• voor 1 oktober 2016 zijn aangegaan voor bepaalde duur en die reeds stilzwijgend zijn verlengd of vernieuwd;
• na 1 oktober 2016 zijn aangegaan en stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd;
• zijn of worden aangegaan voor onbepaalde duur

dienen te allen tijde kosteloos opgezegd kunnen worden. Er is nog wel een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Zodra deze nieuwe wet eenmaal in werking is getreden geldt dit ook voor contracten waarvan de voorwaarden nog niet zijn aangepast. Dus bestaande contracten die voor 1 oktober 2016 stilzwijgend zijn verlengd of zijn vernieuwd, worden ook maandelijks opzegbaar. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de zakelijke contractant kan van de opzegtermijn van ten hoogste een maand worden afgeweken en kan een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden worden overeengekomen. Dit betekent dat de contractant uitdrukkelijk moet instemmen met deze afwijking.

Wat betekent dit voor klanten van IP Central?

Helemaal niks. IP Central hanteert als sinds haar oprichting een opzegtermijn van één dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.