11/05/2018

Privacyverklaring IP Central

IP Central is een telecomprovider die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die IP Central onder andere aanbiedt zijn internet, (mobiele) telefonie, cloudoplossingen en 247-diensten (zoals alarm en monitoring). Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.  

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe we bij IP Central om gaan met de gegevens die we in bezit hebben. Daarnaast kun je lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten je hebt . 

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens?

IP Central biedt zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat IP Central alleen telecomdiensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar je werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kun je opvragen bij je werkgever. 

Welke persoonsgegevens verwerkt IP Central?

In deze paragraaf vindt je per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom: 

 1. Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.  
 2. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt. 
 3. Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard. 
 4. Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met ‘opdrachtgevende partij’ wordt de organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten leveren en waarvan wij je gegevens hebben ontvangen.
 5. Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.  
Type dienst  Type gegevens  Bewaartermijnen  Verantwoordelijke  Grond voor verwerking 
Algemeen 

 

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie.  Tot einde dienstverlening  IP Central Uitvoering overeenkomst 
Adres waar de diensten worden geleverd.  Tot einde dienstverlening  Opdrachtgevende partij  Uitvoering overeenkomst 
Bedrijfsnaam voor facturatie.  Tot einde dienstverlening  Opdrachtgevende partij  Uitvoering overeenkomst 
Verkeersinformatie e-mails, telefonie en internet in het kader van een wettelijke aftapverplichting of informatieverzoek.  Zes maanden  IP Central Wettelijke verplichting 
Informatie aangeleverd door gebruiker voor supportvragen.  Drie jaar  IP Central Uitvoering overeenkomst 
Gespreksopnames als u ons belt.  90 dagen  IP Central Gerechtvaardigd belang. IP Central gebruikt deze gesprekken om haar supportmedewerkers te trainen en als bewijs van gemaakte afspraken. 
Internetverbinding  ServiceId verbinding, LineId en publiek IP-adres.  Tot einde dienstverlening  Opdrachtgevende partij  Uitvoering overeenkomst 
VoIP-telefonie  IP-adres en MAC-adres toestel, naam en telefoonnummer contacten.  Tot einde dienstverlening  Opdrachtgevende partij  Uitvoering overeenkomst 
Mobiele telefonie  Simkaartnummer, toestelnummer (IMEI), grensovergang-berichten en bundelnotificaties.  Tot einde dienstverlening  Opdrachtgevende partij  Uitvoering overeenkomst 
VoIP en mobiel  Gebruikgegevens: met wie, waar, wanneer en hoeveel is gebeld.  Zes maanden  IP Central Uitvoering overeenkomst 
Geluidsopnames van uw gesprekken indien u deze functionaliteit afneemt.  Afhankelijk van de gebruiker  Opdrachtgevende partij  Uitvoering overeenkomst 
247 Alarm  Contactgegevens sleutelhouders.  Tot einde dienstverlening  Opdrachtgevende partij  Uitvoering overeenkomst 
Website en smartphone applicaties  Bezoekstatistieken, functionele en statistische cookies.  Eén jaar  IP Central Gerechtvaardigd belang. IP Central gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar websites en applicaties, om te kijken welke functionaliteiten of artikelen populair zijn en ter versterking van de beveiliging.
Website  Ingevulde gegevens contactformulier.  Eén jaar  IP Central Uitvoering overeenkomst 

Hoe worden deze persoonsgegevens gebruikt?

IP Central gebruikt deze persoonsgegevens om diensten te leveren, te voldoen aan relevante wet en regelgeving en je incidenteel op informeren over onze diensten. Daarnaast gebruikt IP Central gegevens bij het oplossen van technische problemen.  

Ook worden je gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter. Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.  

Met welke partijen worden deze gegevens gedeeld?

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt IP Central gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft IP Central contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert IP Central dat de verwerking van je gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.  

IP Central is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is IP Central verplicht je telefoonnummer mee te sturen.  

Als je een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij je nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.  

Welke rechten heb je?

Op basis van Europese privacywetgeving heb je verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van jouw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als je een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neem dacontact met ons op. Dit kun je doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft IP Central minimaal de volgende informatie van je nodig: 

 • volledige naam; 
 • adres; 
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat je de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).  

Om je rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van je te ontvangen.  

Inzage in uw gegevens

Je hebt het recht om te weten of en welke van je gegevens door IP Central worden verwerkt. Je kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vind je  onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover IP Central beschikt niet juist zijn dan kunt je de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat je in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens 

In bepaalde gevallen kunt je ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van jouw gegevens. Als je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van jouw gegevens dan verwachten we dat je in je verzoek aangeeft wat je bezwaren zijn.  

Beperken van verwerking

Als je jouw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kun je – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij jouw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat je verzoek terecht is zullen wij dat verzoek uitvoeren. Is IP Central van mening dat je verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van je gegevens worden hervat.  

Overdracht van uw gegevens 

Je kunt bij ons een kopie van jouw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met jouw toestemming of voor het uitvoeren van je overeenkomst met jouw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.  

Klacht indienen bij de toezichthouder 

Bent je niet tevreden over de manier waarop IP Central jouw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Intrekken van gegeven toestemming 

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens dan kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft gevraagd. Het is niet nodig om IP Central een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat je de toestemming intrekt. 

Contactgegevens IP Central

Als je vragen heeft of gebruik wil maken van je rechten dan kun je op verschillende manier met ons contact opnemen.  

 • Ons adres is: Jennerstraat 224, 7909EG in Hoogeveen (Nederland)  
 • Van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 19:00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 0528-232577.  
 • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op privacy@ip-central.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met info@ip-central.nl.  

Binnen IP Central is Roelof Daleboudt aangesteld als functionaris belast met gegevensbescherming. Hij is direct bereikbaar via e-mailadres privacy@ip-central.nl of 0528-232577.

IP Central kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 mei 2018.